Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o Zvěstování Páně

Notovaná verze: chorálOlejník

Věčné Slovo se mocí Ducha svatého stalo člověkem.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je tvé Slovo, které Panna Maria s vírou přijala
a které se v jejím čistém těle
mocí tvého svatého Ducha stalo pro nás člověkem.

V něm se nám ukázala tvá věrnost:
v něm jsi naplnil slib daný Izraeli i touhu vloženou do srdce všech lidí.

A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...