Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o svatém Josefu

Notovaná verze: chorálOlejník

Poslání svatého Josefa

Pro mše o svatém Josefu.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
abychom tě skrze našeho Pána Ježíše Krista
chválili a oslavovali
a dnes abychom ti děkovali také za svatého Josefa.

Neboť on byl muž spravedlivý,
a tys ho dal za snoubence Bohorodičce, Panně Marii;
on byl služebník věrný a moudrý,
a tys mu svěřil svatou rodinu, aby jako otec chránil toho,
který se mocí Ducha svatého stal člověkem,
tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...