Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o sv. Václavu

PDF KE STAŽENÍ

Notovaná verze: chorálOlejník

Účast na slavení oběti

V.:   Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:   Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:   Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť svatý Václav ti společně s chlebem a vínem
přinášel k oltáři jako oběť sám sebe,
a tys mu dopřál, aby se k oběti Krista, tvého Syna,
připojil mučednickou smrtí,
a získal tak nepomíjející korunu slávy.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:  

Svatý, Svatý, Svatý…

Latinský text preface o sv. Václavu

Participatio celebrationis sacrificii

V.  Dóminus vobíscum.
R.  Et cum spíritu tuo. 
V.  Sursum corda.
R.  Habémus ad Dóminum.
V.  Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R.  Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:

Tu enim sancto Vencéslao, 
qui una cum pane et vino ad altáre latis
semetipsum tibi offerébat,
sacrifício Christi, Fílii tui,
usque ad martýrium se cóniungi tribuísti, 
immarcescíbilem percípiens corónam glóriae.

Propter quod caeléstia tibi atque terréstria
cánticum novum cóncinunt adorándo,
et nos cum omni exércitu Angelórum
proclamámus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus…