Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Notovaná verze: chorálOlejník

Maria neposkvrněná je počátkem a obrazem církve

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a dnes abychom ti děkovali
také za blahoslavenou Pannu Marii.

Neboť tys nedopustil, aby ji poskvrnil hřích,
tys ji naplnil svou milostí
a v jejím čistém lůně
jsi připravil důstojný příbytek pro svého Syna,
našeho Spasitele, Beránka bez poskvrny,
obětovaného za hřích světa.

Ona je svatá a požehnaná mezi všemi ženami,
a zastává se nás u tvého trůnu.
Ona je počátkem církve a jejím obrazem:
vždyť i církev bude jednou přijata
jako nevěsta krásná a neposkvrněná.

A proto tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...