Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o Křtu Páně

Notovaná verze: chorál (noty, mp3) • Olejník (noty)

Tajemství Ježíšova života a poslání

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně,
podivuhodnými znameními
jsi nám zjevil tajemství jeho života a poslání:
Slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme,
že Ježíš je tvé Slovo, které žije mezi námi;
v podobě holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a poznáváme,
že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj Služebník,
kterého jsi svým Duchem pomazal na kněze, proroka a krále,
aby chudým zvěstoval evangelium.

A proto se připojujeme k chvále,
kterou ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...