Nadřazené téma

Texty prefací

Preface 2. o utrpení Páně.

Notovaná verze: chorálOlejník

Vítězství Kristova utrpení

Pro pondělí, úterý a středu Svatého týdne.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on svou spasitelnou smrtí
a svým slavným vzkříšením
zlomil pýchu starého nepřítele
a z jeho moci vysvobodil celý svět.

A proto ti děkujeme, milosrdný Bože,
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý...