Nadřazené téma

Texty prefací

Preface 1. velikonoční

Notovaná verze: chorálOlejník

Kristus je pravý velikonoční Beránek

Pro dobu velikonoční.

Ve mši velikonoční vigilie se říká: zvláště v této veliké noci; v ostatních mších po celý velikonoční oktáv: zvláště nyní, o velikonocích; od pondělí po 2. neděli velikonoční: zvláště nyní, v době velikonoční.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky;
abychom tě chválili a oslavovali
(zvláště v této veliké noci) zvláště nyní, o velikonocích (zvláště nyní, v době velikonoční).
Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.

On je ten Beránek, který byl zabit za hříchy světa:
svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.

Skrze něho vstoupila do světa tvá radost,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý ...