Liturgie města Říma pro mládež

Datum:

23. - 28. 8. 2021

Místo:

Řím

Téma:

Liturgie města Říma

 

 

týden ve věčném městě pro mladé lidi 18 – 25 let

poznání římské bohoslužby

porozumění, jak naše liturgie vyrostla v bazilikách, baptisteriích a katakombách na obou březích Tibery

růst v modlitbě a v lásce k církvi

zajímavosti z papežského zákulisí

 

 

proč máme na Vánoce tři mše? proč se v katakombách nikdo neskrýval?

proč je papež pohřben v červené barvě? proč se při křtu používá tolik oleje?

proč se mše neslouží zády k lidu? proč si ceníme kostí mrtvých?

proč se evangelium četlo směrem na jih? proč se v postu nezpívá aleluja?

proč nosí jáhen šerpu? proč má latina tak krásný rytmus?

 

 

každý den společná zpívaná modlitba hodin

přednášky o liturgii přímo v římských památkách

prostor pro osobní volno

mše svaté v hlavních bazilikách

skupinky a setkání s římskými hosty

 

 

doprava individuální

(každý účastník si sám zajišťuje cestu letadlem / busem / vlakem / autem)

ubytování v papežské koleji Nepomucenum

(s sebou prostěradlo na přikrytí; parkování je možné v areálu koleje)

snídaně a večeře v papežské koleji Nepomucenum

 

 

cena 2 500 Kč / osobu zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu

nezahrnuje dopravu, vstupy a pojištění

ty, kdo si vydělávají, prosíme o solidární příspěvek + 500 Kč

do Nepomucena není možné přijet dříve ani zůstat déle

zaplacený poplatek se nevrací

 

 

akci pořádá Liturgie.cz ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomucenum

Jan  Petr

Vojtěch

 Radek

 

Přihlašování na jaře 2021.