Letní škola liturgiky 2021

Datum:

20. - 25. 7. 2021

Místo:

Želivský klášter

Téma:

Svátosti smíření a pomazání nemocných

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátosti smíření a pomazání nemocných. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

Společné přednášky

Mše svatá v bazilice

Volitelné přednášky a semináře

Nešpory v chóru baziliky

Variabilní večerní program

Přednášky

Bůh a zlo | Hřích a Boží reakce dle Bible | Hřích a reakce církve v dějinách | Obřad svátosti pokání | Jak se správně zpovídat | Ježíš a zázraky uzdravení | Svátost nemocných v dějinách | Obřad svátosti nemocných | Naděje křehkého života v narušené přirozenosti | Hřích v Janově evangeliu | Uzdravení skrze eucharistii | Liturgie oleje | Modlitba za uzdravení a osvobození a svátosti | Jak potěšit zpovědníka? | Jak připravit dobrou liturgii | Služba lektora | Kdo tahá za liturgické nitky? | Duchovní vedení a/nebo zpověď.

A další. Změna vyhrazena. 

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Mons. Martin David je apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze a předsedou Liturgické komise ČBK.
P. Miloš Kolovrantník je knězem hradecké diecéze, věnuje se službě doprovázení a modlitby za osvobození. 
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
Vojtěch Mátl je jáhnem pražské arcidicecéze a ceremonářem pražského arcibiskupa. 
P. Vojtěch Novotný je knězem hradecké diecéze a studentem Papežského liturgického institutu v Římě.
Jan Slepička je bohoslovcem ostravsko-opavské diecéze a studentem Papežské lateránské univerzity v Římě. 
P. Petr Vrbacký je knězem brněnské diecéze a spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. 
 
 
 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze.

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Typ D - vlastní ubytování 

Typ E - ubytování pro kněze (v klausuře kláštera)

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 300 Kč - vlastní ubytování a strava (stravu lze přikoupit)

3 000 Kč - ubytování typu C

4 000 Kč - ubytování typu B

5 000 Kč - ubytování typu A

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního onemocnění Covid-19 (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 200 Kč. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka). Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování B  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování C  Přihláška 1 osoba
Ubytování D Přihláška 1 osoba
Ubytování E E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu pdf nebo jpg.