Nezávazná památka sv. Řehoře z Nareku, opata

Nezávazná památka sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve byla vložena do všeobecného římského kalendáře 25. 1. 2021 (Dekret Prot. N. 40/21). 


Direktář

Datum: 27. února

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: vše ze společných textů o učitelích církve nebo o duchovních pastýřích: o opatovi.
K liturgii hodin: vše feriální, vybrané části ze společných textů.


České texty

Český překlad latinské předlohy dosud není schválen ČBK a potvrzen Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, použijí se texty ze společných textů. 


Latinské texty 

Collecta

Omnípotens sempitérne Deus,
qui sanctum Gregórium, magístrum et decus Arméni pópuli,
mýstica doctrína imbúere dignátus es,
concéde nobis, ipso docénte,
artem tecum loquéndi apprehéndere
vitámque nostram Ecclésiæ sacraméntis constánter fulcíre.
Per Dóminum.