Nezávazná památka sv. Jana z Avily, kněze

Nezávazná památka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve byla vložena do všeobecného římského kalendáře 25. 1. 2021 (Dekret Prot. N. 40/21). 


Direktář

Datum: 10. května

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: vše ze společných textů o duchovních pastýřích: o jednom duchovním pastýři, nebo o učitelích církve.

K liturgii hodin: vše feriální, vybrané části ze společných textů.


České texty

Český překlad latinské předlohy dosud není schválen ČBK a potvrzen Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, použijí se texty ze společných textů. 


Latinské texty 

Collecta

Deus, qui sanctum Ioánnem de Avila
clero populóque tuo
magístrum præstantíssimum dedísti
ob sanctitátem et sedulitátem vitæ,
præsta, quǽsumus, ut nostris étiam tempóribus
Ecclésia sanctitáte augéscat
propter óptimam tuórum ministrórum sedulitátem.
Per Dóminum