Nezávazná památka sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitelky církve

Nezávazná památka sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitelky církve byla vložena do všeobecného římského kalendáře 25. 1. 2021 (Dekret Prot. N. 40/21). 


Direktář

Datum: 17. září

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: vše ze společných textů o pannách: o jedné panně, nebo o svatých: o mnišce.

K liturgii hodin: vše feriální, vybrané části ze společných textů.


České texty

Český překlad latinské předlohy dosud není schválen ČBK a potvrzen Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, použijí se texty ze společných textů. 


Latinské texty 

Collecta

Deus, fons vitæ,
qui sanctam Hildegárdem, vírginem,
prophético spíritu imbuísti,
fac nos, quǽsumus, eius exémplo et intercessióne,
vias tuas scire et in huius sǽculi calígine
lucis tuæ claritátem cognóscere.
Per Dóminum.