Nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny

Nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny, byla do Všeobecného římského kalendáře vložena 18. 5. 2020.


Datum: 5. října

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: veškeré části formuláře ze společných textů, preface není předepsána, lekce feriální, případně ze společných textů;
K liturgii hodin: vše feriální, kolekta ranních chval a nešpor ze společných textů.


České liturgické texty

České liturgické texty dosud nejsou potvrzeny Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. Použijí se společné texty o pannách: o jedné panně nebo o svatých: o řeholnicích.


Latinské texty 

Collecta

Deus, qui sanctæ Faustínæ munus tribuísti
imménsas tuæ infinítæ misericórdiæ divítias diffundéndi,
ipsa intercedénte nobis concéde,
ut eius exémplo de tua bonitáte plene confídere
atque caritátis ópera generóse perfícere valeámus.
Per Dóminum.