Nezávazná památka Panny Marie Loretánské

Nezávazná památka Panny Marie Loretánské byla vložena do všeobecného římského kalendáře 7. října 2019 (Prot. N. 409/19).


Direktář 

Datum: 10. prosince

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: formulář ze společných textů o Panně Marii v době adventní, lekce ze společných textů.
K liturgii hodin: kolekta jako ve mši, vše ostatní feriální nebo ze společných textů o Panně Marii.


České liturgické texty

České liturgické texty dosud nejsou potvrzeny Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. Použijí se společné texty o Panně Marii v době adventní. 


Latinské texty

Collecta 

Deus, qui promíssa Pátribus adímplens,
beátam Vírginem Maríam elegísti,
ut Mater fíeret Salvatóris,
concéde nobis illíus exémpla sectári,
cuius humílitas tibi plácuit,
et obœdiéntia nobis prófuit.
Per Dóminum.