Slavnost Seslání Ducha svatého

 
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu
a společenství věřících provázej
působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...
 
Deus, qui sacraménto festivitátis hodiérnæ 
univérsam Ecclésiam tuam in omni gente et natióne sanctíficas, 
in totam mundi latitúdinem Spíritus Sancti dona defúnde, 
et, quod inter ipsa evangélicæ prædicatiónis exórdia operáta est divína dignátio, 
nunc quoque per credéntium corda perfúnde. 
Per Dóminum.
 
 
Vstupní modlitbu slavnosti Seslání Ducha svatého máme doloženou již v tzv. Gelasiánském sakramentáři ze 6.-7. století. Různé slovní obraty prozrazují inspiraci církevními otci Hilariem z Poitiers (4. stol.), Augustinem (5. stol.), či jeho žákem Prosperem z Akvitánie (5. stol.). 
 
Latinský originál obsahuje zajímavé slovní spojení sacramentum festivitatis hodiernae, doslova „svátost dnešní slavnosti“. Podobně jako na začátku velikonočního okruhu, o první neděli postní, se také na jeho konci setkáváme se slovem svátost v širším, patristickém významu. 
 
V modlitbě vyznáváme, že Bůh dnešní slavností posvěcuje univerzální církev v každém lidu a v každém národě, a prosíme, aby vylil dary Ducha svatého na celou šíři světa, a tak naplnil srdce věřících tou samou milostí a mocí, která působila na počátku, když začalo hlásání evangelia. V tom tedy spočívá „svátost dnešní slavnosti“: zatímco my si vnější celebrací liturgie připomínáme událost, při které lidé mohli slyšet zvěst o Kristu každý ve svém jazyce, Bůh neviditelným způsobem vylévá svého Ducha a posvěcuje církev rozptýlenou po celé zeměkouli mezi lidmi různých kultur a národností. Zatímco my vnějším způsobem předčítáme z Písma a lámeme chléb, Bůh nám neviditelně dává stejnou milost, moc a dary Ducha, které seslal na apoštoly shromážděné ve večeřadle. Zatímco my jsme vnějším způsobem na nedělní mši v našem kostele, neviditelným způsobem se účastníme letnic, při kterých byla ustavena univerzální církev. 
 
Protože víme, že Bůh odpovídá na prosby svého lidu, můžeme očekávat, že se „účinky svátosti letnic“ projeví také v našem životě: že uslyšíme zvěst o Kristu zcela osobním způsobem, každý „ve svém jazyce“ a budeme tak o něco více přičleněni k církvi rozestřené napříč světadíly, i že se celý náš život, naplněný Duchem svatým, promění v hlásání evangelia. 
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.