3. neděle velikonoční

 

Bože, tys obnovil svůj lid, 
abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; 
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze našeho Pána…
 
Semper exsúltet pópulus tuus, Deus, 
renováta ánimæ iuventúte, 
ut, qui nunc lætátur in adoptiónis se glóriam restitútum, 
resurrectiónis diem spe certæ gratulatiónis exspéctet. 
Per Dóminum...
 
 
Text kolekty třetí neděle velikonoční má svůj původ ve dvou starobylých oracích z 5.–6. a 7. století. 
 
V modlitbě nejprve vyznáváme, že nás Bůh obnovil, abychom se mohli radovat, že jsme se stali jeho (v lat. adoptivními) syny. Touto modlitbou se tedy připojujeme k těm, kdo byli o letošních Velikonocích pokřtěni a sami se rozpomínáme se na náš vlastní křest, který jsme o Velikonocích obnovili. Vždyť to bylo při křtu, kdy jsme dostali „ducha těch, kdo byli přijati za vlastní,“ takže nemusíme žít ve strachu, ale smíme Boha nazývat svým Otcem (srov. Řím 8,15). 
 
V modlitbě potom prosíme, aby v nás velikonoční radost stále trvala. V latinském originále se doslova říká, abychom se stále radovali (jásali) že byla obnovena mladost naší duše. Tato prosba je inspirována žalmem 103, v němž stojí: „Veleb duše má Hospodina, on štěstím sytí tvůj život, jak orlu se obnovuje tvé mládí“. Právě tento verš žalmu a obraz obnoveného mládí rádi citovali církevní Otcové, když mluvili o účincích křtu a o vzkříšení. Protože to, co v nás začalo křtem, se dokončí při našem vlastním zmrtvýchvstání, vrcholí modlitba právě prosbou o pevnou naději na vzkříšení.
 
Když jsme byli pokřtěni, s Kristem jsme zemřeli a vstali z mrtvých, Bůh nás přijal za své, jsme Boží, patříme k Němu a nikdo nás nemůže z jeho ruky vyrvat. To je důvodem, proč je vůči nám smrt bezmocná a my jednoho dne budeme vzkříšeni. Z této skutečnosti pramení naše radost a naděje. Radost, která není prchavá, ale trvalá, která není umělá a kterou ze sebe nemačkáme násilím, ale kterou nám dává sám Pán, když ho v modlitbě prosíme. 



RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.