8. neděle v mezidobí

Všemohoucí Bože, 
naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, 
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. 
Prosíme o to skrze tvého Syna … 
 
Da nobis, quæsumus, Dómine, 
ut et mundi cursus pacífico nobis tuo órdine dirigátur, 
et Ecclésia tua tranquílla devotióne lætétur. 
Per Dóminum. …

 

Modlitbu 8. neděle v mezidobí máme zachycenou již v tzv. Veronském sakramentáři, sbírce orací k papežským bohoslužbám z 5-6. stol. Byla součástí římské liturgie po celou pozdější historii. Z některých formulací se zdá, že autor modlitby mohl čerpat z myšlenek římského filosofa a rétora ze 4. století Maria Victorina a jeho obdivovatele sv. Augustina (příp. od Fulgentia z Ruspe, který na Augustina navazoval). Podle některých teorií mohla být modlitba zkomponována papežem Vigiliem pro nedělní mši v únoru 538, v době okupace Říma ariánskými Ostrogóty. 
 
Modlitba je tvořena dvěma symetrickými prosbami: (1) aby se pro nás běh světa podle Božího úradku ubíral v pokoji a (2) aby se Boží církev mohla radovat v pokojném plnění svého poslání. (Latinské slovo devotio je možné přeložit jako zbožnost, ale také jako život z víry, která se projevuje v bohoslužbě i každodennosti). Je-li pravdivá hypotéza o vzniku modlitby v době okupace, pak je smysl obou proseb více než jasný: Prosíme „za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti“. (1 Tim 2,2)
 
Význam dvou proseb v dnešní oraci můžeme chápat také šířeji. Když Písmo (a podobně Marius Victorinus) mluví o běhu světa, má na mysli nikoli politickou situaci, ale řád, který dal Bůh vesmíru ve stvoření. V modlitbě tedy prosíme nejen za mír zbraní, tolik potřebný, ale také za obnovení řádu, který byl světu Bohem vtištěn a hříchem narušen. A když modlitba mluví o radosti církve, možná navazuje na kázání Augustina/Fulgentia, v němž je poklidná zbožnost věřících opakem nečistých skutků, prázdné pověry světa a disharmonie neklidných davů. 
 
Modlitbě je tedy možné rozumět dvěma způsoby, které se vzájemně doplňují: když bude svět naplněn pokojem, církev bude moci v klidu plnit své poslání. A zároveň, když křesťané odolají pokušením světa a budou žít pokojnou zbožností, vesmír bude o něco více prostoupen řádem, který Bůh zamýšlel. 

 

Na obrázku v záhlaví je text modlitby z Gellonského sakramentáře (8. stol.; BNF latinský manuskript č. 12048).
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.