7. neděle v mezidobí

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, 
abychom vždycky poznávali, 
co se ti líbí, 
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. 
Skrze tvého Syna … 
 
Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, 
ut, semper rationabília meditántes, 
quae tibi sunt plácita, 
et dictis exsequámur et factis. 
Per Dóminum…
 
 
Modlitba sedmé neděle v mezidobí je starou římskou modlitbou, kterou nacházíme jak v papežském sakramentáři z 8. století, tak v soudobých franských knihách. Od ranného středověku byla nepřetržitě součástí římské liturgie. 
 
Český překlad je zdánlivě nepřesný: V originální verzi vyznáváme, že neustále rozjímáme o duchovních záležitostech (semper rationabilia meditantes), a na základě tohoto vyznání prosíme, abychom slovy i skutky konali to, co se líbí Bohu. Text modlitby nás učí důležité duchovní zákonitosti: Jednat tak, aby se to líbilo Bohu, není možné bez neustálého rozjímání o duchovních věcech, bez přilnutí k tomu, co nám Bůh o sobě dává poznat, bez toho, abychom se nechali proniknout Duchem svatým – všechny tyto významy v sobě nese latinské slovo rationabile (které je překladem řeckého logiké). 
 
V základu modlitby lze rozpoznat dva verše z listu apoštola Pavla Římanům: "Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou (Deo placentem)! To ať je vaše duchovní (rationabile) bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé (beneplacens) a dokonalé." (Řím 12,1–2)
 
Propojíme-li text modlitby, slova sv. Pavla a skutečnost, že orace otevírá slavení eucharistie – o kterém Římský kánon mluví jako o duchovní oběti (quam oblationem… rationabilem) – poznáme, že slavit mši svatou znamená rozjímat o duchovních skutečnostech, zejména předkládaných ve čteních z Písma, spolu s chlebem a vínem přinášet na oltář sama sebe a dostávat sílu Ducha svatého jednat tak, aby se to líbilo Bohu. 
 

 

Na obrázku v záhlaví je text modlitby z Gellonského sakramentáře (8. stol.; BNF latinský manuskript č. 12048).
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.