4. neděle v mezidobí

 

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem 
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna …
 
Concéde nobis, Dómine Deus noster, 
ut te tota mente venerémur, 
et omnes hómines rationábili diligámus afféctu. 
Per Dominum…
 
Vstupní modlitba čtvrté neděle v mezidobí je typicky římská: je velmi stručná. Jejím autorem by mohl být papež Gelasius, vznik by pak připadal na rok 495 a modlitba by byla součástí boje proti skupině křesťanů, kteří navzdory své víře nechtěli přestat slavit pohanské svátky Luperkálií. Modlitba se ovšem nedostala do pozdějších římských sakramentářů a do Římského misálu byla opět zařazena až při jeho obnově po Druhém vatikánském koncilu. 
 
Text modlitby je evidentně inspirován dvojím přikázáním lásky k Bohu a bližním, které je shrnutím celého Božího zákona (Mt 22, 37-40). Když v české verzi říkáme „posilni nás svou milostí“, je užitečné uvědomit si, že milost je staročeský výraz pro lásku. V této oraci uznáváme, že pouze ze své síly mít rádi opravdově a celým srdcem nezvládneme, a prosíme, aby nám sám Bůh lásku vlil do srdce, aby nás svou láskou posílil. 
 
Tam, kde se v české verzi mluví o milování Boha, latinský originál používá slovo veneremur (dosl. ať uctíváme), kde se mluví o opravdové lásce k člověku, latinská předloha používá rationabili affectu (duchovním citem). Běžné použití těchto pojmů je z oblasti bohoslužby, klanění, kultu či oběti (viz např. Řím 12, 1; II. král 16,12). To nám říká, že skutečnou bohoslužbou, skutečným kultem křesťanů je láska. Když touto modlitbou zahajujeme nedělní mši svatou, nechceme nic jiného, než se při bohoslužbě nechat naplnit Boží láskou darovanou v Božím slově a rozlámaném chlebě, Boha milovat a uctívat jej, a od eucharistického Krista se naučit milovat všechny lidi. 
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.