31. neděle v mezidobí

 

Všemohoucí a milosrdný Bože,
ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, 
ať bezpečně směřujeme k svému cíli 
a splní se na nás tvá zaslíbení. 
Prosíme o to skrze tvého Syna …
 
Omnípotens et miséricors Deus, 
de cuius múnere venit, 
ut tibi a fidélibus tuis digne et laudabíliter serviátur, 
tríbue, quæsumus, nobis, 
ut ad promissiónes tuas 
sine offensióne currámus. 
Per Dóminum…
 
Podobně jako v kolektě 30. neděle, i zde nás církev vede k modlitbě prostřednictvím starého římského textu, který se stal součástí jak středověkých sakramentářů, tak všech vydání římského misálu. 
 
Stejně jako modlitba předchozího týdne, i modlitba 31. neděle byla pravděpodobně zkomponována papežem Vigiliem, zřejmě pro neděli 22. listopadu 537, tedy pro období bojů o Řím mezi Góty a vojskem byzantského císaře, kdy obléhané římské obyvatelstvo bylo již vyčerpáno hladem a nemocemi. Prosba o bezpečí, směřování k cíli a naplnění zaslíbení měla pro římské věřící jistě zcela konkrétní obsah. 
 
V modlitbě nejprve vyznáváme, že Bůh nám dává všechnu potřebnou milost, abychom mu mohli správně a věrně sloužit. Latinské slovo „munus“ neznamená pouze úkol, funkci nebo úřad, ale také dar. Správná a věrná služba Bohu je Božím darem pro nás, vždyť být Božím služebníkem znamená být jeho přítelem (Jan 15, 15), sloužit Bohu zbožně a spravedlivě je naplněním Božích zaslíbení: 
 
rozpomenul se na přísahu… 
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni  rukou nepřátel,
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. (Lk 1, 73-75)
 
V modlitbě prosíme, aby se na nás toto Boží zaslíbení naplnilo, abychom Bohu mohli sloužit zbavení všeho, co nám brání, strachu i útoků nepřátel. A Bůh modlitbu své církve slyší – vždyť on nám dává všechnu potřebnou milost. On ví lépe než my, co nám brání, aby se na nás jeho zaslíbení naplnila. Ale zve nás, abychom skrze liturgickou modlitbu církve o jeho pomoc prosili a tím s jeho milostí spolupracovali. 
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.