24. neděle v mezidobí

Bože, 
tys všechno stvořil a všechno řídíš; 
ujmi se nás, 
ať poznáme tvou moc a dobrotu, 
a dej nám sílu, 
abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.
Prosíme o to... 
 
Réspice nos, 
rerum ómnium Deus creátor et rector, 
et, ut tuæ propitiatiónis sentiámus efféctum, 
toto nos tríbue tibi corde servíre. 
Per Dóminum...
 
 
Tuto starou římskou modlitbu pravděpodobně složil papež Vigilius pro neděli 9. května 538, tj. pro období, které následovalo krátce po osvobození Říma od Gótského obléhání (4. března téhož roku). Do liturgie ji římská církev opětovně zařadila po Druhém vatikánském koncilu. 
 
V modlitbě nejprve vyznáváme, že Bůh všechno stvořil a všechno řídí. To je důležitá charakteristika křesťanské víry: Bůh není pouhým hodinářem, který by svět na začátku natáhl a pak nechal samospádem běžet. Naopak, Bůh ukazuje svou lásku a o svět a člověka se neustále stará. V době vzniku této modlitby křesťané zřejmě jako projev Boží láskyplné péče vnímali právě osvobození města od obléhatelů. Ale každý z nás, když se ohlédne za uplynulým obdobím, nalezne mnoho okamžiků, v nichž je patrná Boží starost o náš život. 
 
Základní prosba modlitby na toto vyznání navazuje a volá: Ty, který se o všechny staráš, ujmi se také nás! (V latinském originále je použit výraz „pohlédni na nás“, který známe z mnoha žalmů.) A žádost, aby se nás Bůh ujal, má dokonce konkrétní obsah: prosíme, abychom Bohu mohli nerozděleným srdcem sloužit a tak abychom poznali jeho moc a dobrotu. Milovat Boha celým srdcem a sloužit mu je základním přikázáním (srov. Dt 6), ale z formulace latinského originálu je patrná jistá kauzalita: abychom mohli poznat Boží moc a dobrotu, je třeba mu sloužit celým srdcem, a abychom Bohu mohli sloužit celým srdcem, je třeba, aby se nás On ujal. 
 
Bůh nás nenechává bez povšimnutí. Když k němu voláme, ujímá se nás a tak dám dává poznat, jak je dobrý a mocný. A naše služba není otročinou, ale cestou a nástrojem setkávání s Bohem a poznávání Jeho, protože i ona je Božím darem, který si v modlitbě vyprošujeme. 
 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.