16. neděle v mezidobí

 

Bože, buď stále s námi, 
a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, 
rozmnož v nás víru, naději a lásku, 
abychom věrně plnili tvá přikázání. 
Prosíme o to skrze tvého Syna…
 
Propitiáre, Dómine, 
fámulis tuis, 
et clémenter grátiæ tuæ super eos dona multíplica, 
ut, spe, fide et caritáte fervéntes, 
semper in mandátis tuis vígili custódia persevérent. 
Per Dóminum.
 
 
Tato modlitba nepochází z římské, ale z ambroziánské (milánské) liturgie, poprvé ji máme doloženou v rukopise z 9. století. 
 
Bože, buď stále s námi! Tato základní prosba obsahuje jádro křesťanství – Bůh, který je se svým lidem, který v Kristu přebýval mezi námi a slíbil, že s námi zůstane po všechny dny (Mt 28, 20), který bude všechno ve všem při naplnění času (1 Kor 15, 28). 
 
Poslední prosba této modlitby – abychom věrně plnili tvá přikázání – není nic jiného než variancí na prosbu první, vždyť přikázání jsou cestou k Bohu a s Bohem. Přikázání neznamenají nic jiného, než mít rád, a slibují, že když se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává (1 Jan 4, 12). 
 
V modlitbě také vyznáváme, že nás Bůh volá, abychom mu celým svým životem sloužili. To je základní povolání, kterého se dostalo každému z nás ve křtu, a my víme, že být služebníkem, znamená spíše být přítelem (Jan 15, 15). I zde se jedná o variaci dříve řečeného, vždyť Ježíš slíbil, že kde je on, tam bude i jeho služebník (Jan 12, 26). Toto vyznání v modlitbě okamžitě přechází v prosbu. Je tedy zřejmé, že vlastními silami své povolání do Boží blízkosti naplnit nemůžeme. Prosíme tedy, o víru, naději a lásku – prosíme, aby Bůh rozmnožil dary, které nám právě dal právě při křtu. 
 
Tato modlitba uvozuje slavení eucharistie, která do nás vlévá Boží život (teologicky: dává nám milot posvěcující) a spolu s ním také způsobuje, že v nás roste víra, naděje a láska. Eucharistie je pomocí na naší cestě Božích přikázání, je naplněním našeho povolání sloužit Bohu a odpovědí na naši prosbu, aby byl Bůh stále s námi. 
 
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.