15. neděle v mezidobí

 

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, 
ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire,
veritatis tuae lumen ostendis, 
da cunctis qui christiana professione censentur,
et illa respuere, quae huic inimica sunt nomini 
et ea quae sunt apta sectari. 
Per Dominum…

 

Vstupní modlitbu 15. neděle v mezidobí nacházíme již v nejstarší sbírce římských orací, tzv. Veronském sakramentáři z 5.-6. století a byla nepřetržitě součástí naší liturgie, od středověku jako vstupní modlitba 2. či 3. neděle po velikonočním oktávu. Slovník by mohl ukazovat na původ snad u Otců z tohoto období (Maxim Turínský, Cassiodorus).
 
V modlitbě nejprve vyznáváme, že Bůh ukazuje bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Víme, že světlem, které Bůh dává, není nikdo menší, než jeho Syn Ježíš a že On je také pravdu a cestou na které jediné je možné vyhnout se bloudění. 
 
V modlitbě dále prosíme, aby se ti, kdo přijali křesťanství (v originále: kdo jsou rozlišitelní od ostatních svým vyznáním Krista), tedy ti, kdo Ježíše přijali jako pravdu a světlo svého života, vyhýbali tomu, co se neslučuje křesťanským způsobem života a usilovali o to, co se s ním shoduje. Ani ti, kdo se již vydali po cestě, kterou je Ježíš, nejsou uchráněni nebezpečí, že se rozhodnou pro něco, co nejde dohromady s Kristovým jménem, které nosí, a tak sejdou z cesty pravdy a světla. Podobně jako bloudící potřebují Boží pomoc v podobě světla, tak ji potřebují i ti, kdo již jdou po správné cestě; a tuto pomoc si vyprošují v dnešní modlitbě. 
 
Orace nás učí, jak vypadá křesťanský život. Je to život vnitřně koherentní, v němž si vzájemně odpovídá přijetí daru Ježíše jako světla, pravdy a cesty, veřejné vyznávání Krista a skutky shodující se jménem křesťan.

 

 
Pozn.: Na obrázku v záhlaví je text kolekty z tzv. Gellonského sakramentáře (8. stol.; BNF latinský manuskript č. 12048).

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.