12. neděle v mezidobí

 
Svatý Bože, 
dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, 
staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést.

 

Sancti nóminis tui, Dómine, 
timórem páriter et amórem fac nos habére perpétuum, 
quia numquam tua gubernatióne destítuis, 
quos in soliditáte tuæ dilectiónis instítuis. 
Per Dóminum….

 

Orace je možná římského, ale spíš galského či franského původu. Její slovník je sice slovníkem církevních Otců, ale do středověkých sakramentářů i pozdějších tištěných římských misálů se modlitba dostala díky zaalpským franským liturgistům sedmého a osmého století. Navíc na rozdíl od běžné struktury římských orací začíná prosbou a teprve po ní následuje vyznání toho, kým Bůh je. 
 
Logika modlitby (patrná z latinské verze) začíná od toho, že Bůh nás stále miluje (v originále: že nás upevnil ve své lásce). Tohle je základní charakteristika křesťanů: jsme ukotveni, zakořeněni v Boží lásce. Poryvy života s námi mohou zmítat, ale nikdy nás nemohou zničit, protože máme pevné základy v lásce Boha k nám. V modlitbě dále vyznáváme, že ty, které Bůh takto upevnil, nikdy nepřestává vést a stará se o ně jako Otec. Boží láska se neprojevuje pouze počátečním zakotvením, ale každodenní péčí. Nejsme stroje, které by Bůh na začátku natáhl (byť s láskou), ale pak nechal samočinně běžet. Nejsme odkázáni sami na sebe. 
 
Z tohoto vyznání vychází prosba, abychom byli naplněni úctou a láskou, v latinském originále doslova stojí, abychom měli zároveň stálou lásku i bázeň k Pánovu svatému jménu. To má být naše odpověď na Boží lásku k nám: „Co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.“ (Dt 10,12) Podobně jako je stálé Boží vedení, také naše odpověď lásky a úcty (to je totiž význam pojmu „bázeň Boží“) má být trvalá. To však není možné jen z lidské síly, vždyť láska i bázeň Boží jsou dary Ducha svatého (srov. Řím 5,12 a Iz 11,2) – a proto o ně Boha spolu s celou církví prosíme. 

 

 

Na obrázku v záhlaví je text modlitby z Gellonského sakramentáře (8. stol.).
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.