5. neděle postní


Texty ke mši svaté 5. neděle postní naleznete zde.


 

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, 
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, 
abychom i my milovali své bratry 
a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna …
 
Quaesumus, Dómine Deus noster, 
ut in illa caritáte, 
qua Fílius tuus díligens mundum morti se trádidit, 
inveniámur ipsi, 
te opitulánte, alácriter ambulántes. 
Per Dóminum...

 

Modlitba 5. neděle postní nepatří do staré římské tradice, ale je upravenou verzí modlitby Ad pacem, tj. modlitby otevírající pozdravení pokoje z mozarabské neboli hispánské liturgie. Základem modlitby je verš z listu apoštola Pavla Efezanům (5,2): „Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.“ (Inspirace je více patrná v latině: „Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis.“) 

V modlitbě vyznáváme tu nejzákladnější pravdu křesťanství: že „Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna“ (Jan 3,16), že „Kristus mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Toto vyznání je signálem, že jsme definitivně opustili první fázi postní doby, zaměřenou na pokání, očištění od hříchů a boj s pokušením, a vstoupili jsme do fáze nové, v níž svou pozornost upínáme k Velikonocům. Ve všedních dnech již budeme používat prefaci O utrpení Páně a před koncilní liturgickou obnovou se také dnešní neděle nazývala nedělí „O utrpení Páně“. Jsme tedy pozváni připravit se na Velikonoce, Ježíšovo ukřižování a vzkříšení jako na jeho vyznání lásky k nám, protože „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13).

V modlitbě prosíme, abychom Ježíšovou láskou (lat. illa caritate) také my milovali své bratry – abychom tedy pro lidi kolem sebe dovedli trpět a dávat za ně svůj život. V české verzi modlitby se říká, abychom v lásce zůstávali, ale latinský originál používá slovo alacriter ambulare, žít láskou, doslovně „s rozhodností chodit v lásce“: vyprošujeme si tedy aktivní a cílevědomý přístup. 

Tato orace otevírá slavení mše svaté, která je zpřítomněním Kristovy velikonoční oběti. Právě při slavení eucharistie nás Pán znovu noří do své lásky a my dostáváme jeho milost, abychom touto láskou mohli mít rádi lidi kolem sebe. 

 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.