3. neděle postní

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

Deus, omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor,
qui peccatorum remedia in ieiuniis, orantibus et eleemosynis demonstrasti,
hanc humilitatis nostrae confessionem propitius intuere,
ut, qui inclinamur constientia nostra,
tua semper misericordia sublevemur.
Per Dominum…

Modlitba pochází z tzv. Gelasiánského sakramentáře ze 7. století, původně se používala v sobotu po 4. neděli postní. Jsou v ní patrné stopy textů sv. Augustina a Chromatia z Akvileje.

V modlitbě se setkáváme paralelismy, patrnými zejména v originální latinské verzi: Vyznáváme, že Bůh je autor či studnice veškerého milosrdenství a všeho dobra – a prosíme, aby nás svým milosrdenstvím pozvedal. Vyznáváme, že Bůh ukázal lék proti hříchu – a prosíme, aby si všiml, že se z hříchu pokorně vyznáváme. Tvrdíme, že skláníme své svědomí – a prosíme, abychom byli pozvednuti.

Boží milosrdenství a dobrota, které vzýváme, mají konkrétní podobu: Dostali jsme proti hříchu lék spočívající v modlitbě, postu a štědrosti. Všimněme si ale, že neprosíme, aby si Bůh všiml, jak toto všechno plníme. Prosíme, aby Bůh shlédl na naše pokorné vyznání a na ponížení našeho svědomí. Uprostřed postní doby jsme tak jemně upozorněni, že samotné skutky nestačí, pokud nejsou zdrojem nebo naopak projevem změny našeho smýšlení, obrácení, odřeknutí se hříchu a jeho vyznání. „Na koho shlédnu? Jen na pokorného, duchem zkroušeného, plného úcty před mými slovy,“ říká Hospodin ústy proroka (Iz 66). Vnitřní smýšlení se ale samozřejmě musí nutně projevit ve skutcích, jak víme z listu sv. Jakuba.

Když skláníme své svědomí, jsme pozvednuti k Božímu milosrdenství. V tomto dvojím pohybu napodobujeme Krista, který se ponížil (a byl poslušný až k smrti), ale ho Bůh povýšil (a dal mu jméno nad každé jiné jméno; Flp 2). Kristovo ponížení a povýšení má svůj vrchol o Velikonocích, k nimž postní dobou směřujeme.
 

***

Na obrázku je text kolekty z gellonského sakramentáře.




RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.