2. neděle adventní

Všemohoucí a milosrdný Bože,
spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro,
abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on ...
 
 
Omnípotens et miséricors Deus, 
in tui occúrsum Fílii festinántes 
nulla ópera terréni actus impédiant, 
sed sapiéntiæ cæléstis erudítio 
nos fáciat eius esse consórtes. 
Qui tecum...
 
 
Od dob Řehoře Velikého byla pro druhou neděli adventní určena modlitba z Gelasiánského sakramentáře (7. stol), v níž se mluví o připravování cesty Jednorozenému. To odpovídalo biblickým textům této neděle, jejichž poselstvím je: „Obraťte se, připravte cestu Pánu!“ Tato původní kolekta byla po koncilu přesunuta na čtvrtek druhého týdne adventního a na její místo nastoupila jiná modlitba převzatá opět z Gelasiánského sakramentáře. Ta poselství Písma neopakuje, ale doplňuje ho: neboť tak jako máme my připravit cestu Pánu přicházejícímu k nám, on má naopak (alespoň tak prosíme) připravit cestu nám, když jemu spěcháme vstříc.
 
Co po Pánu žádáme, je vyjádřeno protikladem pozemského a nebeského. Zatímco pozemské zájmy brání v cestě, vzdělání nebeské moudrosti (jak je v latinském originále) nás činí podobnými Božímu Synu. Stavění vedle sebe podobných protikladů vedle sebe je vlastní například sv. Pavlovi (viz Kol 3,1-2.5), který je používá, aby vyzval ke změně života, k obrácení se od pozemského k nebeskému. Kolekta zde tak vlastně koresponduje s biblickými texty této neděle: Jestliže Jan Křtitel volá „Obraťte se,“ v modlitbě prosíme, aby se na nás Božím přispěním toto obrácení uskutečnilo.RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.