1. neděle adventní

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě:
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.
Neboť on s tebou ... 
 
 
Da quesumus, omnipotens Deus, 
hanc tuis fidelibus voluntatem, 
ut, Christo tuo venienti iustis operibus occurentes, 
eius dexterae sociati, 
regnum mereantur possidere caeleste. 
Per Dominum...
 
 

Od středověku (Gregoriánský sakramentář) až do Druhého vatikánského koncilu byla jádrem vstupní modlitby první neděle adventní prosba za ochranu a záchranu před nebezpečími hříchu. Současná modlitba, mnohem více odpovídá celému zaměření první neděle, totiž setkání s Kristem při jeho druhém příchodu (viz biblické úryvky bohoslužby slova). Orace je převzata z Gelasiánského sakramentáře (7. stol.) a její základy je snad možné hledat u sv. Chromatia z Akvileje (přelom 4./5. stol.), v jehož kázání nalezneme stejné myšlenky vyjádřené stejnými slovy.

První část orace velmi dobře koresponduje s novozákonním čtením (alespoň v cyklu A), v němž Pavel vykresluje kontrast mezi skutky temnoty a výzbrojí světla; druhá část pak odpovídá evangeliu v němž se mluví o nutnosti být připraven bdělostí na nenadálé setkání s Pánem. Vstupní modlitba obě dvě čtení spojuje: nejlepší přípravou na druhý příchod Krista jsou skutky spravedlnosti. Podle latinského originálu těmito skutky dokonce jdeme Pánu vstříc. Ovšem i tyto skutky, jak je z modlitby patrné, jsou darem Božím: bez Boží posily (Chromatius mluví o osvícení milostí Ducha Svatého) by je bylo možné konat jen stěží.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.