Doba velikonoční

Hlavní stránka / Misál / Doba velikonoční

Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako „Veliký den Páně.“ Jsou to dny, v nichž především se zpívá Aleluja. Neděle této doby jsou označovány jako neděle velikonoční.Po neděli Zmrtvýchvstání Páně následují: 2., 3., 4., 5., 6., 7. neděle velikonoční. A doba těchto posvátných padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého.

Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti Páně. Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně; tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout na 7. neděli velikonoční. Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty před Sesláním Ducha svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha svatého.

(Dokument Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 22-26)

Evangelia pojednávají až do třetí neděle o zjeveních vzkříšeného Krista. Čtení o Dobrém pastýři jsou určena na čtvrtou neděli velikonoční. O páté, šesté a sedmé neděli velikonoční se čtou úryvky z řeči a modlitby Páně při poslední večeři. První čtení se ve všech třech cyklech berou ze Skutků apoštolů, a to souběžně a postupně: tak, aby se každý rok četlo něco o životě, svědectví a růstu prvotní církve. Ve čtení z Apoštola se čte v cyklu A z 1. listu svatého Petra, v cyklu B z 1. listu svatého Jana, v cyklu C ze Zjevení svatého Jana. Tyto texty svou radostnou vírou a pevnou nadějí odpovídají duchu této doby.

První čtení se bere jako o nedělích ze Skutků apoštolů, a to způsobem polosouvislým. Pro evangelium jsou ve velikonočním oktávu vybrána vyprávění o zjeveních vzkříšeného Krista. Potom se čte polosouvisle evangelium svatého Jana, z něhož se vybírají ty úryvky, které odpovídají době velikonoční; a tak se doplňuje to, co už bylo čteno v době postní. Největší část těchto velikonočních perikop je vzata z Ježíšovy řeči a modlitby při poslední večeři.

Slavnost Nanebevstoupení Páně má jako první čtení vyprávění o této události podle Skutků apoštolů a tento text doplňují čtení z Apoštola o Kristu oslaveném po Otcově pravici. Pro čtení evangelia má každý cyklus vlastní text podle vyprávění jednotlivých evangelistů. Pro večerní mši o vigilii Seslání Ducha svatého jsou uvedeny čtyři texty ze Starého zákona, čte se jeden z nich podle vlastní volby a má se jím objasnit mnohonásobný význam této slavnosti. Čtení z Apoštola ukazuje na činnost Ducha svatého v církvi. Evangelium pak připomíná, jak Kristus ještě před svým oslavením přislíbil Ducha svatého. Pro mši v den slavnosti se podle tradičního používání bere jako první čtení vyprávění ze Skutků apoštolů o velké události seslání Ducha svatého. Text z Apoštola ukazuje na účinky působení Ducha svatého v životě církve. Čtení evangelia připomíná Ježíše, udělujícího svým apoštolům večer po svém vzkříšení Ducha svatého; jiné texty, nabídnuté na vybranou, pojednávají o působení Ducha svatého v apoštolech a v církvi.

(Dokument Úvod k mešnímu lekcionáři, č. 100-102)

 

Misál

Oktáv velikonoční

    Pondělí v oktávu velikonočním
    Úterý v oktávu velikonočním
    Středa v oktávu velikonočním
    Čtvrtek v oktávu velikonočním
    Pátek v oktávu velikonočním
    Sobota v oktávu velikonočním

2. neděle velikonoční

    Pondělí po 2. neděli velikonoční
    Úterý po 2. neděli velikonoční
    Středa po 2. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
    Pátek po 2. neděli velikonoční
    Sobota po 2. neděli velikonoční

3. neděle velikonoční

    Pondělí po 3. neděli velikonoční
    Úterý po 3. neděli velikonoční
    Středa po 3. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
    Pátek po 3. neděli velikonoční
    Sobota po 3. neděli velikonoční

4. neděle velikonoční

    Pondělí po 4. neděli velikonoční
    Úterý po 4. neděli velikonoční
    Středa po 4. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
    Pátek po 4. neděli velikonoční
    Sobota po 4. neděli velikonoční

5. neděle velikonoční

    Pondělí po 5. neděli velikonoční
    Úterý po 5. neděli velikonoční
    Středa po 5. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
    Pátek po 5. neděli velikonoční
    Sobota po 5. neděli velikonoční

6. neděle velikonoční

    Pondělí po 6. neděli velikonoční
    Úterý po 6. neděli velikonoční
    Středa po 6. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 6. neděli velikonoční (pokud se Nanebevstoupení Páně překládá na neděli)
 
Slavnost Nanebevstoupení Páně
    - vigilie
    - v den slavnosti
 
    Pátek po 6. neděli velikonoční
    Sobota po 6. neděli velikonoční

7. neděle velikonoční

    Pondělí po 7. neděli velikonoční
    Úterý po 7. neděli velikonoční
    Středa po 7. neděli velikonoční
    Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
    Pátek po 7. neděli velikonoční
    Sobota po 7. neděli velikonoční
 
Slavnost Seslání Ducha svatého
    - vigilie
    - prodloužená vigilie
    - v den slavnostiRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.