Neděle Božího slova 2021

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala k této neděli nótu, kterou přinášíme. Liturgie.cz připravila při této příležitosti formační setkání pro lektory.

Motu proprio papeže Františka

Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 


Rubriky Římského evangeliáře 

Formační setkání pro lektory 


Obřad požehnání lektorům (obsahuje též úkon kajícnosti a přímluvy)

Obřad předání Písma (obsahuje též úkon kajícnosti a přímluvy)

Podněty Katolického biblického díla

Liturgický překlad Bible